Co znajduje się w operacie przeciwpożarowym?

Profesjonalne usługi meblowe

Co znajduje się w operacie przeciwpożarowym?

 

Obowiązujące akty prawne precyzują wymagania co do określonych instalacji czy konstrukcji. Dotyczy to w szczególności bezpieczeństwa obiektu uwarunkowanego jego przeznaczeniem lub materiałami, które są składowane na jego terenie. Jednym z większych zagrożeń, które mogą wystąpić na składowisku jest otwarty ogień. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje w momencie, gdy składowane są odpady niebezpieczne.

Ochrona przeciwpożarowa składowisk odpadów

operat przeciwpożarowyW celu zapobiegania takim sytuacjom wdrożone muszą zostać odpowiednie procedury precyzujące konkretne wymagania. Prawnie wymagany jest operat przeciwpożarowy, który określa warunki ochrony przeciwpożarowej w porozumieniu z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej. Dokument taki może przygotować rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub osoba posiadająca tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa. Operat nie jest wymagany w przypadku, gdy składowane odpady są zaklasyfikowane jako niepalne. Po złożeniu wszystkich dokumentów komendant ma trzydzieści dni na wydanie pozytywnej lub negatywnej opinii o danym składowisku. Na podstawie wydanej opinii inwestor może złożyć zażalenie lub wniosek o pozwolenie na składowanie odpadów do Organów Ochrony Środowiska. Po przeanalizowaniu całej dokumentacji wydawane jest pozwolenie na składowanie odpadów w oparciu o operat przeciwpożarowy. Dokument ten składa się ze szczegółowych informacji odnośnie obiektu takich jak: nazwa, adres czy dane inwestora. Dodatkowo znajdują się tam dane budynku takie jak: powierzchnia, wysokość czy liczba kondygnacji. Kolejnym ważnym punktem są informacje na temat zagrożenia pożarowego. Wymienione są między innymi materiały niebezpieczne pożarowo oraz inne materiały palne.

Do drugiej grupy zaliczyć można między innymi: papier, wyroby z drewna, pianki z tworzyw sztucznych czy sprzęt RTV i AGD. Każda z grup ma swoją określoną charakterystykę, która jest przedstawiona w postaci tabelarycznej. W operacie znaleźć można również informacje odnośnie kategorii zagrożenia ludzi czy warunków ochrony przeciwpożarowej. Jak widać dokument ten jest niezwykle istotny pod kątem wdrożenia działań zapobiegawczych. Mogą to być różnego rodzaju środki biernej czy aktywnej ochrony. Dokument ten musi być sporządzony przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje zawodowe.