Audyty wewnętrzne z bezpieczeństwa

Profesjonalne usługi meblowe

Audyty wewnętrzne z bezpieczeństwa

Znane polskie porzekadło mówi nam, że diabeł tkwi w szczegółach. Oznacza to że nawet najbardziej ogólna myśl, może rozbić się o szczegóły i w konsekwencji, rozmywać się z zamierzeniem pomysłodawcy. Jest to szczególnie istotne w materii prawnej. Niedociągnięcia, szczegół który umknął nam podczas konstruowania jakieś procedury bezpieczeństwa może mieć niebagatelny wpływ na sytuację naszą lub naszego przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo informacji podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw

drobnostkowy audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacjiJedną z dziedzin aktywności gospodarczej, która ostatnio bardzo mocno się rozwinęła jest branża audytorska. Zawężający się wokół biznesu gorset prawny coraz bardziej krępuje ruchy poszczególnych przedsiębiorców, niezależnie od tego czy reprezentują grupę jednoosobowych działalności gospodarczych, czy też większych tworów prawnych. Drobnostkowy audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji wprowadzony w naszej firmie, spółce może uchronić nas przed niepotrzebnymi reperkusjami wizerunkowymi, oraz co najważniejsze chyba w przypadku przedsiębiorców, stratami czasowymi. Każdy, kto spotkał się z kontrolami skarbowymi, czy kontrolami prawnymi doskonale zdaję sobie sprawę z powagi porzekadła przytoczonego przeze mnie we wstępie do tego tekstu. W materii prawnej na to ogromną moc, dlatego warto abyśmy swoje przedsiębiorstwo drobnostkowo sprawdzili pod kątem wypełniania przez naszą firmę zaleceń związanych z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji. Ma to szczególne znaczenie w kontekście nakazu informowania interesariuszy o możliwym wycieku danych osobowych, który narzuca Ustawa o ochronie danych osobowych. Tego typu obostrzenia sprawiają że pod względem public relations i dbałości o wizerunek public relations musimy wzmóc naszą czujność. Bezpieczeństwo informacji to dziedzina nie tylko z fachowej wiedzy teleinformatycznej, cybernetycznej i informatycznej ale również dziedzina świadomości i wiedzy naszych pracowników.

Nie bójmy się przeprowadzać audytów związanych z bezpieczeństwem danych osobowych, z bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa ogólnego, gdyż w konsekwencji może to mieć zbawienne skutki dla całej naszej działalności. Pozwoli to przygotować procedury, które staną się podstawą do funkcjonowania naszej firmy pod względem bezpieczeństwa w ogóle i wyjdzie nam to zdecydowanie na plus.